Meny

Styrelse 2024

Claes-Göran Sten
Ordförande
Telefon: 070-7601607
E-post: Claes52@msn.com

Camilla Rydberg
Kassör
Telefon: 070-2107147
E-post: camilla.rydberg@orcp.se

Carina Hedström
Sekreterare
Telefon: 0706355992
E-post: corina4h@gmail.com

Klas Öman
Klubbmästare
Telefon: 0703052376
E-post: klas.oman@telia.com

Jonny Borg
Vice Klubbmästare
Telefon: 0706559657
E-post: jonny_borg@telia.com

Per-Olof Andersson
Ledarmot, Medlems och Reg.ansvarig
Telefon: 070-8597422
E-post: perolofandersson@netscape.net

Jörgen Andersson
Ledarmot
Telefon: 070-3264001
E-post: jorgen.61045@gmail.com

Anders Lundgren
Suppleant
Telefon: 070-8307840
E-post: stenkullen.lundgren@gmail.com

Hans Wahlström
Suppleant
Telefon: 070-7398244
E-post: hans.wahlstrom@gmail.com

Valberedning

Tony Ryberg
Försäkringskommiten / Valberedning
Telefon: 0706739292
E-post: tony.ryberg@telia.com

Peter Dahlström
Valberedning
Telefon: 070-9904329
E-post: peter.dallas@telia.com

Ove Rydberg
Valberedning
Telefon: 0705443976
E-post: Ove.rydberg@orcp.se

Klubbprylar

Klas Öman
Klubbmästare
Telefon: 0703052376
E-post: klas.oman@telia.com

Revisorer

Jan-Åke Karlsson
Revisor / Marknadskommite
Telefon: 070-3015039
E-post: karlssonnyrasen@gmail.com

Ingemar Andersson
Revisor

Anita Johnsson
Revisor Suppleant
Telefon: 072-9675469
E-post: anita.kronholmen@hotmail.com

Marknadskommite

Uno Ivarsson
Marknadskommite
Telefon: 0703910561
E-post: unoi52@hotmal.com

Jan-Åke Karlsson
Revisor / Marknadskommite
Telefon: 070-3015039
E-post: karlssonnyrasen@gmail.com

Jan Ljungberg
Marknadskommite / Webmaster
Telefon: 070-5645060
E-post: ljungberg.jan@telia.com

Kristoffer Ramö-Streith
Försäkringskommiten
Telefon: 0722012007
E-post: kristoffer.streith@telia.com

Anita Johnsson
Revisor Suppleant
Telefon: 072-9675469
E-post: anita.kronholmen@hotmail.com

Karl-Erik Holgersson
Marknadskommiten
Telefon: 0703701528
E-post: kalleh12@hotmail.com

Göte Johansson
Marknadskommite
Telefon: 070-1170206
E-post: goteij75@gmail.com

Gun Andreasson
Marknadskommite
Telefon: 070-2679973
E-post: gun44.andreasson@gmail.com

Försäkringskommittén

Tony Ryberg
Försäkringskommiten / Valberedning
Telefon: 0706739292
E-post: tony.ryberg@telia.com

Kristoffer Ramö-Streith
Försäkringskommiten
Telefon: 0722012007
E-post: kristoffer.streith@telia.com

Medlems- och fordonsregister

Per-Olof Andersson
Ledarmot, Medlems och Reg.ansvarig
Telefon: 070-8597422
E-post: perolofandersson@netscape.net

Redaktionen Motorveteranen

Janne Andersson
Redaktionskommiten
Telefon: 070-548 99 98
E-post: ja.nne@telia.com

Kenneth Brandqvist
Redaktionskommiten
Telefon: 070-218 58 63
E-post: kenneth.brandkvist@yahoo.se

Bert-Åke Lundkvist
Redaktionskommiten
Telefon: 070-591 60 52
E-post: kristinalundkvist@hotmail.com

Mikael Edqvist
Redaktionskommiten
Telefon: 0723717211
E-post: palomino@live.se

Martin Eng
Redaktionskommite
Telefon: 0705513580
E-post: martin@vattning.se

Webmaster

Tomas Carlsson
Webmaster
Telefon: 070-338 65 15
E-post: hvatomas44@gmail.com

Jan Ljungberg
Marknadskommite / Webmaster
Telefon: 070-5645060
E-post: ljungberg.jan@telia.com

Material till tidningen sänds till: motorveteranen@gmail.com

Tryck: Johnnys Kopiering AB, Lidköping

Klubbens postadress:
Skaraborgs Motorveteraner c/o Camilla Rydberg
Kinne-kleva Klevelid 1
53396 Götene

E-post: camilla.rydberg@orcp.se

Plusgiro: 79 04 84-0

Kontakta Webmaster