Meny

Publicerings- och integritetspolicy

Antagen av styrelsen 2018-08-27

ALLMÄNT

Den nya dataskyddsförordningen syftar till att stärka skyddet av personuppgifter. Dessa är varje upplysning som går att koppla till en nu levande person: namn, adresser, telefonnummer, bilder etc. Oavsett om de finns digitalt eller på papper.

Den person som ansöker om medlemskap registrerar sina uppgifter (Förnamn Efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer och fordonsuppgifter) i vårt datasystem (som är webbaserat och ägs av Mawik) men innehållet hanteras av oss som klubb av Medlems-och registeransvarig. All datatrafik till och från vår system är krypterad via https-protokoll för att hålla säkerhetsnivå.

De uppgifter som den ansökande lägger in i systemet ägs av denna och kan inte ändras eller tas bort av någon annan medlem. (Förutom av klubbens Medlems-och registeransvarige) För att komma åt och ev. ändra medlemmens uppgifter krävs inloggning och lösenord som bara den enskilde medlemmen har tillgång till.

När en medlem är inloggad kan medlemmen också söka på annan medlem och/eller dess fordon men inte ändra eller ta bort några uppgifter.

Varje inloggning kan spåras genom att klubbens Medlems-och registeransvarig har tillgång till en loggningsfunktion som finns i systemet.

Om en medlem avslutar sitt medlemskap i klubben raderas medlemmen från klubbens register av klubbens Medlems-och registeransvarig.

Det krävs en acceptans av den ansökande att ovanstående hantering av personuppgifter godkännes.

ANSVARSFÖRDELNING INOM SKARABORGS MOTORVETERANER

Klubbens styrelse är ansvarigt för de personuppgifter som hämtas ur registret eller upprättas och hur de behandlas, förvaras och skyddas. 

Klubbens styrelse har också det övergripande ansvaret för hemsidan www.skaraborgsmotorveteraner.se med tillhörande undersidor samt de personuppgifter som klubbens webbansvarige lägger in på sidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål, kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande klubbaktiviteter t.ex. medlemsmöten, rallyn, resor mm, för att kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade transaktioner såsom medlemsavgifter, avgifter för medlemsaktivitetertryckning och utskick av klubbtidningen Motorveteranen samt Medlemsmatrikel mm. 

Vilka Personuppgifter har vi upprättat?

Varför upprättas och hur används dessa?

Ansvarig

Finns risk för att integriteten skadas?

 

E-postlista

För att skicka e-post om verksamheten till medlemmarna.

E-post ansvarig

Nej. Utskick sker utan adresslistap

 

Lista över medlemmar utan e-post

För postala utskick om verksamheten till medlemmarna.

Styrelsen

Nej.

 

Anmälningslistor till arrangemang av olika slag

Förteckning över vilka som ska delta

Resp. kommitté

Nej. Sparas inteefter användning.

 

Bilder på föreningenshemsida

För att informera om föreningens verksamhet

Webb-ansvarig

Nej. Alla får information och kan lätt begära att tas bort.

 

Bilder och bildspel över händelser

Visas ibland på månadsträffar och årsmöte för att spegla året som gått

Styrelsen

Nej. Se punkten ovan.

 

Namn och adress-listor digitalt som skickas via e-post till tryckeriet

För tryckning av namn och adress på klubbtidning.

Styrelsen 

Nej. Personuppgifts-biträdesavtal är tecknat med Tryckeriet. 

 

Intresseavvägning rörande publicering av text och bilder

Nedanstående intresseavvägning är i enlighet med datainspektionens råd.

För vår klubb är det av stort och väsentligt intresse att kunna informera om vår verksamhet, inkluderande olika former av aktiviteter, evenemang mm för våra medlemmar. Detta gör vi på vår hemsidavår klubbtidning Motorveteranen samt via e-post.

Våra fotografer informerar om att de fotograferar och att bilderna kan komma att publiceras.

Vi har uppfattat det som att den helt övervägande delen av våra medlemmar tycker att publicerandet av referaten är positivt. Om någon person meddelar att den inte vill förekomma i sammanhanget tar vi omedelbart bort vederbörande. 

Vår bedömning är att klubbens (och det övervägande antalet medlemmars) intresse att kunna publicera bilder är väsentligt större än någon enstaka medlems intresse av att inte bli avbildad. 

Med detta som bakgrund avser vi att fortsätta att publicera bilder från våra aktiviteter.

Den registrerades rättigheter

Personerna som är med på bilder har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 

Vi ska därför informera deltagarna om att deras personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att användas för att informera om klubbenverksamhet på webbplatsen, i tidningsreferat samt i bildspel och att man som enskild har möjlighet att invända mot detta och få rättelse eller radering av sina uppgifter

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Information

Information om denna policy skall delges alla medlemmar via klubbtidningen Motorveteranen samt finnas tillgängligt på hemsidan.