Meny

VIKTIG INFORMATION: Kontrollbesiktning och identifieringsmärkning

Från och med 1 juli 2014 har besiktningsföretagen skärpt kontrollen av identifieringsmärkning på fordon som ska ha sådan märkning inslagen enligt föreskrifterna. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning kan innebära att fordonet ännu en gång föreläggs om registreringsbesiktning. Om besiktningsföretaget inte säkert kan identifiera fordonet, t ex om märkningen är skadad, saknas eller helt enkelt inte kan hittas, ska fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Kan fordonet ändå säkert identifieras kan fordonet ändå godkännas. I båda fallen ska korrekt märkning nu slås in i fordonet enligt besiktningsföretagen. I de fall där du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar och/eller företagets tekniska support. Besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen ska inför ett eventuellt underkännande av en bil/släp när inslagen identitet inte kan hittas alltid samråda med en behörig besiktningsingenjör. Som kund ska man alltid kräva att få tala med besiktningsingenjören. Enligt uppgift till MHRF ska denna fått särskilda instruktioner hur dessa fall ska hanteras.

Detta är mycket viktig information att sprida inom klubben. Läs en längre sammanfattning av ärendet, problematiken och MHRFs uppfattning om saken i bifogat dokument eller på MHRFs hemsida.