Meny

Skaraborgs Motorveteraner

Vi är en klubb för alla som är intresserade av äldre motorfordon och deras historia. Föreningen bildades 1971 och har nu över 900 medlemmar.

Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), som utgör en paraplyorganisation för samlarfordonsklubbar i hela landet.

Medlemsavgiften är för 2024 200 kr per år.
Ingen inträdesavgift
Maka, make eller sambo kan bli ”familjemedlem” för 100 kronor per år, utan inträdesavgift.

Förutom gemenskap och kontakt med likasinnade får Du följande förmåner som klubbmedlem:

  • Vår klubbtidning MOTORVETERANEN minst fyra gånger per år. Se nedan.
  • Riksförbundets årliga annonsblad med tusentals salufordon, delar, motorlitteratur m.m.
  • Kalender över alla rallyn, marknader och andra arrangemang inom hela Norden
  • Råd och hjälp i frågor om t.ex. renovering och försäkring
  • Förmånlig försäkring för Ditt samlarfordon efter ett års medlemskap

MOTORVETERANEN

- klubbtidning för Skaraborgs Motorveteraner -

Redaktion

Janne Andersson.  070-548 99 98

Kenneth Brandqvist.  070-218 58 63

Bert-Åke Lundkvist.   070-591 60 52

Mikael Edqvist           0723717211

Martin Eng                0705513580

Klubbens postadress

Skaraborgs Motorveteraner
c/o Camilla Rydberg Kinne-Kleva Klevelid 153396  Götene

e-post: camilla.rydberg@orcp.se
Plusgiro: 79 04 84-0

Hemsida: www.skaraborgsmotorveteraner.se


Webmaster: Tomas Carlsson