Meny

Månadsmöte 7 April

Kvällens gäst var Jerker Berg från Skara, somför cirka 25 år sedan drabbades av en olycka som gjordehonom förlamad. Trots sitt handikapp för han ett spännandeoch meningsfullt liv som trikeflygare.Jerker berättade om sin hobby som fört honomöver hela Europa och om intressanta resor i bl.a. Norge.Ca 60 personer kom till denna mycket intressanta kväll.