Meny

Årsmöte Flämslätt 7 feb. 2020

Fredagen den 7 februari genomförde vi vårt årsmöte. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp till mötet som hölls på Flämslätts kursgård. Vid detta möte valde vi in Jan Ljungberg som ny ordförande. Text och bild Olle M.