Meny

Styrelse 2020

Jan Ljungberg
Ordförande
Telefon: 070-5645060
E-post: ljungberg.jan@telia.com

Olle Malmgren
Vice ordförande
Telefon: 0500-440110
Telefon 2: 073-158 13 30
E-post: olle.malmgren@telia.com

Klas Karlsson
Sekreterare
Telefon: 0505-31032
Telefon 2: 070-184 96 44
E-post: klaskarlsson59@gmail.com

Sune Arturin
Kassör
Telefon: 0510-541265
Telefon 2: 070-584 62 57
E-post: sune@arturin.se

Ammi Jonsson
Klubbmästare / Klubbprylar
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson46@gmail.com

Bengt Andersson
Vise Klubbmästare
Telefon: 0500-433041
Telefon 2: 076-834 54 76
E-post: bengtallan1945@gmail.com

Alf Dahlman
Ledamot / Medlems- och fordonsregister
Telefon: 0511-375350
Telefon 2: 070-693 10 01
E-post: alf.dahlman@telia.com

Börje Neuman
Ledarmot
Telefon: 0500-417949

Olle Jonsson
Suppleant
Telefon: 0512-92666
Telefon 2: 070-892 47 55
E-post: olle.jonsson.kvanum@gmail.com

Anders Lundgren
Suppleant

Valberedning

Tony Ryberg
Försäkringskommiten / Valberedning
Telefon: 0706739292

Peter Dahlström
Valberedning

Herbert Bergkvist
Valberedning

Klubbprylar

Ammi Jonsson
Klubbmästare / Klubbprylar
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson46@gmail.com

Revisorer

Jan-Åke Karlsson
Revisor / Marknadskommite

Ingemar Andersson
Revisor

Anita Jonsson
Revisor Suppleant

Marknadskommite

Lennart Neergaard-Möller
Marknadskommite

Jan-Åke Karlsson
Revisor / Marknadskommite

Lena Dahlman
Marknadskommite

Uno Ivarsson
Marknadskommite

Bengt Johansson
Marknadskommite

Göte Johansson
Marknadskommite

Gun Andreasson
Marknadskommite

Försäkringskommittén

Tony Ryberg
Försäkringskommiten / Valberedning
Telefon: 0706739292

Leif Duhlén
Försäkringskommiten
Telefon: 0500-421197

Kristoffer Ramö-Streith
Försäkringskommiten
Telefon: 0511-63350
Telefon 2: 072-201 70 07
E-post: kristoffer.streith@telia.com

Jan Samuelson
Försäkringskommiten
Telefon: 0505-10071

Medlems- och fordonsregister

Alf Dahlman
Ledamot / Medlems- och fordonsregister
Telefon: 0511-375350
Telefon 2: 070-693 10 01
E-post: alf.dahlman@telia.com

Redaktionen Motorveteranen

Janne Andersson
Redaktionskommiten
Telefon: 070-548 99 98

Kenneth Brandqvist
Redaktionskommiten
Telefon: 070-218 58 63
E-post: kenneth.brandkvist@yahoo.se

Daniel Harrysson
Redaktionskommiten
Telefon: 076-100 99 93

Karl-Göran Lindblom
Redaktionskommiten
Telefon: 070-546 61 31

Bert-Åke Lundkvist
Redaktionskommiten
Telefon: 070-591 60 52

Webmaster

Tomas Carlsson
Webmaster
Telefon: 0500-481243
Telefon 2: 070-338 65 15
E-post: hvatomas44@gmail.com

Material till tidningen sänds till: motorveteranen@gmail.com

Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

Klubbens postadress:
Skaraborgs Motorveteraner c/o Klas Karlsson
Nyttorp Villa 1
546 91 Karlsborg

E-post: klaskarlsson59@gmail.com

Plusgiro: 79 04 84-0

Kontakta Webmaster