Meny

Styrelse 2022

Jan Ljungberg
Ordförande
Telefon: 070-5645060
E-post: ljungberg.jan@telia.com

Olle Malmgren
Vice ordförande
Telefon: 0500-440110
Telefon 2: 073-158 13 30
E-post: olle.malmgren@telia.com

Klas Karlsson
Sekreterare
Telefon: 0505-31032
Telefon 2: 070-184 96 44
E-post: klaskarlsson59@gmail.com

Sune Arturin
Kassör
Telefon: 0510-541265
Telefon 2: 070-584 62 57
E-post: sune@arturin.se

Ammi Jonsson
Klubbmästare / Klubbprylar
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson46@gmail.com

Börje Neuman
Vice klubbmästare
Telefon: 070 6152304
E-post: borje.neuman@gmail.com

Birgitta Bjärkehök
Lerdarmot
Telefon: 0733105140
E-post: birgittabjarehok@gmail.com

Per-Olof Andersson
Ledarmot, Medlems och Reg.ansvarig
Telefon: 0708597422
E-post: perolofandersson@netscape.net

Anders Lundgren
Suppleant

Leif Ragnarsson
Suppleant

Valberedning

Tony Ryberg
Försäkringskommiten / Valberedning
Telefon: 0706739292

Peter Dahlström
Valberedning

Herbert Bergkvist
Valberedning

Klubbprylar

Ammi Jonsson
Klubbmästare / Klubbprylar
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson46@gmail.com

Revisorer

Jan-Åke Karlsson
Revisor / Marknadskommite

Ingemar Andersson
Revisor

Anita Jonsson
Revisor Suppleant

Marknadskommite

Jan-Åke Karlsson
Revisor / Marknadskommite

Uno Ivarsson
Marknadskommite
Telefon: 0703910561

Göte Johansson
Marknadskommite

Anita Jonsson
Revisor Suppleant

Hasse Sigusson
Marknadskommite

Gun Andreasson
Marknadskommite

Karl-Erik Holgersson
Marknadskommiten
Telefon: 0703701528
E-post: kalleh@hotmail.com

Lena Dahlman
Marknadskommite

Försäkringskommittén

Tony Ryberg
Försäkringskommiten / Valberedning
Telefon: 0706739292

Kristoffer Ramö-Streith
Försäkringskommiten
Telefon: 0511-63350
Telefon 2: 072-201 70 07
E-post: kristoffer.streith@telia.com

Jan Samuelson
Försäkringskommiten
Telefon: 0505-10071

Medlems- och fordonsregister

Per-Olof Andersson
Ledarmot, Medlems och Reg.ansvarig
Telefon: 0708597422
E-post: perolofandersson@netscape.net

Redaktionen Motorveteranen

Janne Andersson
Redaktionskommiten
Telefon: 070-548 99 98
E-post: ja.nne@telia.com

Kenneth Brandqvist
Redaktionskommiten
Telefon: 070-218 58 63
E-post: kenneth.brandkvist@yahoo.se

Karl-Göran Lindblom
Redaktionskommiten
Telefon: 070-546 61 31
E-post: kg.lindblom@telia.com

Bert-Åke Lundkvist
Redaktionskommiten
Telefon: 070-591 60 52

Mikael Edqvist
Redaktionskommiten
Telefon: 0723717211
E-post: palomino@live.se

Monalena Johansson
Redaktionskommiten
Telefon: 0705989162
E-post: monalena@live.se

Webmaster

Tomas Carlsson
Webmaster
Telefon: 0500-481243
Telefon 2: 070-338 65 15
E-post: hvatomas44@gmail.com

Material till tidningen sänds till: motorveteranen@gmail.com

Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

Klubbens postadress:
Skaraborgs Motorveteraner c/o Klas Karlsson
Nyttorp Villa 1
546 91 Karlsborg

E-post: klaskarlsson59@gmail.com

Plusgiro: 79 04 84-0

Kontakta Webmaster