Meny

Skaraborgs Motorveteraner

Vi är en klubb för alla som är intresserade av äldre motorfordon och deras historia. Föreningen bildades 1971 och har nu över 900 medlemmar.

Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), som utgör en paraplyorganisation för samlarfordonsklubbar i hela landet.

Medlemsavgiften är för 2019 200 kr per år.
En inträdesavgift om 50 kronor tillkommer.
Maka, make eller sambo kan bli ”familjemedlem” för 100 kronor per år, utan inträdesavgift.

Förutom gemenskap och kontakt med likasinnade får Du följande förmåner som klubbmedlem:

  • Vår klubbtidning MOTORVETERANEN minst fyra gånger per år. Se nedan.
  • Riksförbundets årliga annonsblad med tusentals salufordon, delar, motorlitteratur m.m.
  • Kalender över alla rallyn, marknader och andra arrangemang inom hela Norden
  • Råd och hjälp i frågor om t.ex. renovering och försäkring
  • Förmånlig försäkring för Ditt samlarfordon efter ett års medlemskap

MOTORVETERANEN

- klubbtidning för Skaraborgs Motorveteraner -

Redaktion

Janne Andersson, 070-548 99 98

Daniel Harrysson, 076-100 99 93

Karl Göran Lindblom 070-546 61 31

Kenneth Brandqvist 070-218 58 63


Klubbens postadress

Skaraborgs Motorveteraner
c/o Klas Karlsson Nyttorp Villa 1 54691 Karlsborg

e-post: klaskarlsson59@gmail.com
Plusgiro: 79 04 84-0

Hemsida: www.skaraborgsmotorveteraner.se


Webmaster: Tomas Carlsson