Meny

Skaraborgs Motorveteraner

Vi är en klubb för alla som är intresserade av äldre motorfordon och deras historia. Föreningen bildades 1971 och har nu över 900 medlemmar.

Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), som utgör en paraplyorganisation för samlarfordonsklubbar i hela landet.

Medlemsavgiften är för 2017 200 kr per år.
En inträdesavgift om 50 kronor tillkommer.
Maka, make eller sambo kan bli ”familjemedlem” för 100 kronor per år, utan inträdesavgift.

Förutom gemenskap och kontakt med likasinnade får Du följande förmåner som klubbmedlem:

  • Vår klubbtidning MOTORVETERANEN minst fyra gånger per år. Se nedan.
  • Riksförbundets årliga annonsblad med tusentals salufordon, delar, motorlitteratur m.m.
  • Kalender över alla rallyn, marknader och andra arrangemang inom hela Norden
  • Råd och hjälp i frågor om t.ex. renovering och försäkring
  • Förmånlig försäkring för Ditt samlarfordon efter ett års medlemskap

 

MOTORVETERANEN

- klubbtidning för Skaraborgs Motorveteraner -

Redaktion

Janne Andersson, 070-548 99 98
Kristoffer Ramö-Streith, 0515-195 19
Per-Gunnar Perhed, 0500-41 60 37
Lars-Inge Knutsson 0500-481267
Daniel Harrysson, 076-100 99 93

Tomas Carlsson 0500-481243

 


Klubbens postadress

Skaraborgs Motorveteraner
c/o Robert Malmgren
Greby Tomten 2
541 96 Väring

e-post: robert.malmgren@telia.com
Plusgiro: 79 04 84-0

Hemsida: www.skaraborgsmotorveteraner.se


Webmaster: Tomas Carlsson

Administrera sidan