Meny

Årsmöte Skaraborgs Motorveteraner

28 februari 2016 19:43

Fredagen den 26/2 höll Skaraborgs Motorveteraner årsmöte som även i år hölls på Flämslätts Stift- och kursgård.

Årsmötet inleddes med att ordföranden Mats Breman hälsade alla välkomna till möte. Därefter gick Mats igenom samtliga punkter på dagordning vilken även inkluderade val av vissa nya styrelsebefattningar. Förändringar från föregående års styrelse innebar att Berit Hansson tackade för sig som sekreterare och som ny sekreterare valdes Robert Malmgren. Årsmötet valde även in Sune Arturin som kassör på fyllnadsval. Övriga befattningar inom styrelsen är de samma som för 2015.

Mats avslutade mötet med att tacka av Berit som har deltagit i styrelsen under hela 29 år, en riktig bedrift!!

Därefter fortsatte årsmötet med att äta en gemensam middag och senare lyssnade vi till  "The Sweet Ladies" som underhöll med musik från 50- och 60-talet. Årsmötet avslutades med det traditionsenliga lotteriet med tillhörande priser.

Den nya styrelsen i sin helhet finner du under fliken "Styrelsen" där du även hittar aktuella mailadresser och telefonnummer till styrelsemedlemmarna.

Administrera sidan