Meny

Besiktning och försäkring

17 september 2016 18:03

I samband med att våra medlemmar önskar skaffa sig en förmånlig försäkring för sitt veteranfordon skall detta fordon besiktigas utav

klubben utsedd representant innan försäkringen kan tecknas.

Klubbens representanter är Jan Samuelsson, Tony Rydberg, Leif Duhlen samt Kristoffer Ramö-Streith. Kontaktuppgifter till dessa personer finner du på vår hemsida.

Själva besiktningen kostar inget för våra medlemmar dock får respektive medlem utbetala reseersättning till besiktningsmannen för dennes resor i

samband med besiktningen om inte besiktningen utförs hemma hos besiktningsmannen.

Reseersättningen är styrd av Skatteverkets regler och är för närvarande 18,50kr/mil.

Eventuellt tillkommande kostnader för exempelvis hyra av lokal eller fordonslyft för besiktningen tillfaller medlemmen.

Reseersättningen utbetalas kontant direkt till besiktningsmannen.

 

Vid frågor gällande besiktning eller försäkringar, var vänlig ta kontakt med utsedda besiktningsmän eller någon i styrelsen.

Styrelsen

Administrera sidan