Meny

Månadsmöte Skultorp Onsdagen 6 Februari 2013

Vi var ett 60-tal medlemmar som samlades till februaris månadsmöte i klubblokalen.Denna kväll var det MHRF:s Generalsekreterare Jan Tägt som gästade oss.Vi fick en inblick i de olika uppgifter som MHRF sysslar med.Försäkringar är ju en av de stora bitarna som handläggs av MHRF.Under den punkten redovisades att ca 3000 ansökningar behandlats samt att ca 400 skadehanteringar gjorts.Under 2012 kunde noteras en ökning av försäkringar för bilar och mopeder. Vidare redovisades MHRF:s olika myndighetskontakter där bland annat krav på originalhandlingar föranlett många timmars arbete.Det som resulterat i ännu mer arbete för MHRF och som orsakat en del oro och ilska ute bland medlemmarna var detförslag om en ny förordning angående besiktningsregler in EU som presenterades den 27 februari i fjol.Varken Trafiksäkerhetsverket, Näringslivsdepartementet eller Trafikutskottet gillade detta förslag. Vi fick även en information om att ?Svenskt motorhistoriskt arkiv? inrättats. Arkivet, som finns hos Centrum för näringslivshistoria, är intresserat av äldre fotografier, dokumentationer mm. Innan den sedvanliga fikastunden tackade Ingemar Andersson kvällens gäst och överlämnade en bok.    Foto Olle Malmgren, Stieg StåhlText Olle Malmgren